Χ. Σαχίνης, ΕΥΔΑΠ: «Προς λύση οι οικονομικές εκκρεμότητες ετών»

1
Χ.-Σαχίνης,-ΕΥΔΑΠ:-«Προς-λύση-οι-οικονομικές-εκκρεμότητες-ετών»

Τις βάσεις για να επέλθει συμφωνία με το ελληνικό δημόσιο, που θα κλείσει οριστικά τις εκκρεμότητες του παρελθόντος έβαλε το 2020 η ΕΥΔΑΠ, όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος κ. Χάρης Σαχίνης, με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του προηγούμενου έτους, όπου ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 2% στα 330,3 εκατ. ευρώ και η συνολική κατανάλωση με αύξηση κατά 1,9% διαμορφώθηκε στα 399,7 κυβικά μέτρα.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία βρίσκεται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων με το Ελληνικό Δημόσιο για την επέκταση του δικαιώματος αποκλειστικής διάθεσης ύδατος στην περιοχή αρμοδιότητάς της για την περίοδο 2021-2040.

Η πρόταση συμφωνίας είναι ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που κλείνει οριστικά τις συσσωρευμένες εκκρεμότητες του παρελθόντος και διασφαλίζει την αναπτυξιακή πορεία της Εταιρείας στο μέλλον. Περιλαμβάνει επίσης, ρύθμιση θεσμικών θεμάτων όπως αναδιοργάνωση της Εταιρείας σε θέματα λειτουργίας και ανθρώπινου δυναμικού, τη δυνατότητα συμμετοχής της ΕΥΔΑΠ σε διαγωνισμούς ΣΔΙΤ και τη δυνατότητα ανάκτησης του επιπλέον κόστους του 2013-2020, χωρίς την επιβάρυνση του τελικού καταναλωτή. Διασφαλίζει δε, μία τιμή αδιύλιστου νερού για την περίοδο 2021-2040 που μεσοσταθμισμένα θα είναι περίπου 35% χαμηλότερη από την τιμή της περιόδου 2013-2020.

Όπως ανακοίνωσε ο κ. Σαχίνης «Το 2020 ήταν μια χρονιά ισχυρών προκλήσεων, που ποτέ δεν είχαμε αντιμετωπίσει στο παρελθόν. Στη διάρκειά του, κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε τις πρωτόγνωρες συνθήκες που επέβαλε ο COVID-19, διασφαλίζοντας την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων μας, παραμένοντας ταυτόχρονα προσηλωμένοι στην αποστολή μας για αδιάλειπτη υδροδότηση κάθε νοικοκυριού. Παράλληλα, το 2020 βάλαμε τις βάσεις για να είμαστε πλέον πολύ κοντά σε συμφωνία με το ελληνικό δημόσιο που κλείνει οριστικά τις εκκρεμότητες του παρελθόντος, διασφαλίζει εργαλεία και νέες δυνατότητες για την ανάληψη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών από την Εταιρεία, και εγγυάται για τους καταναλωτές άριστης ποιότητας νερό, σε χαμηλή τιμή. Αυτός ο συνδυασμός μαζί με το εν εξελίξει μεγάλο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα, που υλοποιείται ήδη στην ΕΥΔΑΠ, δημιουργεί τις εγγυήσεις για τη δυναμική αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας και την επίτευξή των αντίστοιχων αποτελεσμάτων».

Σημαντικά γεγονότα

Η χρήση του 2020 χαρακτηρίστηκε από δύο σημαντικά γεγονότα που επηρέασαν τις οικονομικές καταστάσεις:

Πρώτον, από την πρόβλεψη για το επιπλέον τίμημα του αδιύλιστου νερού της περιόδου 2013 έως 2020, στο πλαίσιο των προχωρημένων συζητήσεων με το Ελληνικό Δημόσιο για την επέκταση του δικαιώματος αποκλειστικής διάθεσης ύδατος στην περιοχή αρμοδιότητας της Εταιρείας.

Δεύτερον, από τη μεταβολή των απαιτήσεων πελατών της Εταιρείας, που οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στην πανδημία COVID-19 και οδήγησε στην ανάγκη σχηματισμού επιπρόσθετης πρόβλεψης απομείωσης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ύψους 11,4 εκατ. € (2,6 εκατ. € το 2019).

ΠΗΓΗ: