ΣτΕ: Συνταγματικό το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τον ανασχεδιασμό του Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης

1
ΣτΕ:-Συνταγματικό-το-σχέδιο-Προεδρικού-Διατάγματος-για-τον-ανασχεδιασμό-του-Εκθεσιακού-Κέντρου-Θεσσαλονίκης

«Ναι» είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας στον ανασχεδιασμό του Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης, συνολικής έκτασης 176 στρεμμάτων.

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε νόμιμο και συνταγματικό το σχέδιο προεδρικού διατάγματος το οποίο κατατέθηκε για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο επιχειρείται να επιλυθούν τα πολεοδομικά προβλήματα και τα προβλήματα δόμησης της έκτασης του Εκθεσιακού Κέντρου της συμπρωτεύουσας που εκκρεμούν εδώ και 67 έτη (από το 1954).

Με την έγκριση του προεδρικού διατάγματος ανοίγει ο δρόμος για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων της ΔΕΘ-HELEXPO.

Ειδικότερα, το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ (πρόεδρος ο αντιπρόεδρος Παναγιώτης Ευστρατίου και εισηγήτρια η πάρεδρος Ζωή Θεοδωρικάκου) με την υπ αριθμ. 38/2021 γνωμοδότησή του έκρινε ότι στο σχέδιο διατάγματος είναι σύμφωνο με τις επιταγές του άρθρου 24 του Συντάγματος, καθώς οι ρυθμίσεις του «συνιστούν βελτίωση του οικιστικού, πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και των συνθηκών διαβίωσης στην περιοχή και στην πόλη της Θεσσαλονίκης εν γένει».

Επίσης, το ΣτΕ έκρινε νόμιμη τη διάταξη εκείνη που προβλέπει συντελεστή δόμησης μικρότερο του 0,6, όπως και μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης 45% στην συνολική επιφάνεια του οικοδομικού τετραγώνου

Σύμφωνα με το ΣτΕ «ο ανασχεδιασμός των εγκαταστάσεων στην υφισταμένη θέση θεωρείται ως μόνη εφικτή, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, λύση λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιονομική στενότητα και οικονομική αβεβαιότητα στην παρούσα φάση, σε αντίθεση με τη μετεγκατάσταση σε θέση εκτός πόλης, η οποία μόνο ως μακροπρόθεσμο και διαφορετικής στόχευσης σχέδιο μπορεί να ιδωθεί». Συνεπώς, συνεχίζουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, «ο ανασχεδιασμός του Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης αποτελεί μοναδική επιλογή».

Σήμερα στο χώρο υπάρχουν 38 κτίρια. Είκοσι τρία φιλοξενούν εκθεσιακές χρήσεις, εκ των οποίων τα 17 είναι εκθεσιακά περίπτερα, ενώ 6 είναι μεμονωμένα –αυτόνομα κτίρια εκθετών των 50 έως 260 τ.μ. Τρία κτίρια έχουν συνεδριακές χρήσεις, 5 λειτουργούν ως καταστήματα-γραφεία, ένα ως Μουσείο, ένα ως αθλητικό κέντρο, 7 φιλοξενούν συμπληρωματικές χρήσεις και ο Πύργος του ΟΤΕ, κ.λπ.

Σε κάθε περίπτωση, το ΣτΕ ξεκαθαρίζει ότι η συνολική δόμηση της έκτασης «δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τα 96.000 τ.μ., με εξαίρεση τη δομή του Αλεξάνδρειου Αθλητικού Μελάθρου Θεσσαλονίκης.

Ελλάδα Τελευταίες ειδήσεις