ΣτΕ: Πρώτη προσφυγή για συμμετοχή δικηγόρων – λογιστών στην έκδοση συντάξεων

1
ΣτΕ:-Πρώτη-προσφυγή-για-συμμετοχή-δικηγόρων-–-λογιστών-στην-έκδοση-συντάξεων

Η πρώτη προσφυγή κατατέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της απόφασης του υπουργού Εργασίας που αφορά τη συμμετοχή δικηγόρων και λογιστών στην έκδοση συντάξεων.

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγαν η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής και ένας συνταξιούχος.

Οι προσφεύγοντες ζητούν, εκτός από την ακύρωση, την έκδοση προσωρινής διαταγής με την οποία «να παγώνει» αλλά και την αναστολή της υπ΄ αρθμ. 45891/2021 απόφασης του υπουργού Εργασίας για «τον καθορισμό των προϋποθέσεων, κανόνων, διαδικασίας και λοιπών θεμάτων για την πιστοποίηση επαγγελματιών για την εφαρμογή του άρθρου 255 του νόμου 4798/2021», η οποία όπως τονίζουν αντιβαίνει σειρά συνταγματικών άρθρων.

Click4more: Οι δικηγόροι ζητούν ευπρεπή αποζημίωση για την έκδοση των συντάξεων του e-ΕΦΚΑ

Στην προσφυγή επισημαίνεται ότι για πρώτη φορά, η απονομή των συντάξεων με την σύμπραξη ιδιωτών («πιστοποιημένοι επαγγελματίες»), μετά την περάτωση σεμιναρίου επιμόρφωσης.

e-ΕΦΚΑ: Επιβαρύνεται με την επιμόρφωση των ιδιωτών επαγγελματιών

Όπως επισημαίνουν οι προσφεύγοντες με την προσβαλλόμενη απόφαση του υπουργού Εργασίας, αναιρείται η δημοσίου χαρακτήρα απονομή των συντάξεων και μάλιστα «κατ΄ ευθεία υποκατάσταση των αρμοδίων οργάνων της ασφαλιστικής διοίκησης από ιδιώτες, ήτοι πρόσωπα τα οποία δεν συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή έτερο ΝΠΔ».

Την ίδια στιγμή, ο e-ΕΦΚΑ επιβαρύνεται με την επιμόρφωση των ιδιωτών επαγγελματιών, χωρίς όμως αυτό να προβλέπεται από το νόμο 4798/2021 η δυνατότητα ανάθεσης τέτοιων αρμοδιοτήτων τονίζεται επίσης στην προσφυγή.

Ακόμη, επισημαίνεται πως η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση όσο και ο επίμαχος νόμος προσκρούουν στο άρθρο 22 του Συντάγματος που αναφέρει ότι το κράτος μεριμνά για τη κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων, ενώ είναι αντιβαίνουν και το άρθρο 103 του Συντάγματος που επιτάσσει η στελέχωση της δημόσιας διοίκησης γίνεται από δημοσίους υπαλλήλους.

Επιπλέον, οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν ότι ανάλογα θέματα ευρύτερου χαρακτήρα, δεν μπορεί να καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις, παρά μόνο με Προεδρικά Διατάγματα, με συνέπεια να παραβιάζεται και το άρθρο 43 του Συντάγματος.

Ελλάδα Τελευταίες ειδήσεις