Σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο Δήμο Νίκαιας Αγίου Ιωάννου Ρέντη

1
Σταθμοί-φόρτισης-ηλεκτρικών-οχημάτων-στο-Δήμο-Νίκαιας-Αγίου-Ιωάννου-Ρέντη

Σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων θα εγκατασταθούν στον Δήμο Νίκαιας -Αγίου Ιωάννη Ρέντη ως το τέλος του 2022, χάρις στο πρόγραμμα «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων», στο οποίο είναι ενταγμένος.

Σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων θα τοποθετηθούν στο Δήμο Νίκαιας -Αγίου Ιωάννη Ρέντη ως το τέλος του 2022. Ο Δήμος έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων» το οποίο εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυσης της ηλεκτροκίνησης.

Ο Δήμος Νίκαιας-Αγίου Ιωάννου Ρέντη προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό της «Παροχής υπηρεσίας για την Εκπόνηση Μελέτηςγια Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) Δήμου Νίκαιας –Αγίου Ιωάννου Ρέντη» χρονικής διάρκειας πέντε μηνών, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού ύψους 60.000 ευρώ συν Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) 24% ποσού ύψους 14.400 ευρώ. Η χρηματοδότηση του τελικού ποσού, ύψους 74.400 ευρώ, προέρχεται από το Πράσινο Ταμείο.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το πρόγραμμα προβλέπονται 105 θέσεις φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων (σε δημοτικούς χώρους στάθμευσης, στεγασμένους η υπαίθριους) για βαριά οχήματα, αυτοκίνητα, ηλεκτρικά ποδήλατα και μοτοσικλέτες. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης με τους επαγγελματικούς συλλόγους και φορείς της πόλης θα ολοκληρώσει τη μελέτη των χώρων, που θα φιλοξενήσουν τις συγκεκριμένες θέσεις. Aνακοινώσεις Δήμου Νικαίας Αγίου Ιωάννου Ρέντη (fφωτογραφία αρχείου)

ΠΗΓΗ: