Καύσιμα: παίρνει τον ανήφορο η τιμή τους

0
Καύσιμα:-παίρνει-τον-ανήφορο-η-τιμή-τους

Στις 28 Ιουνίου 2021 η μέση τιμή για την αμόλυβδη βενζίνη των 95 οκτανίων στη χώρα μας διαμορφώθηκε στα 1,649 ευρώ ανά λίτρο (από 1,421 που ήταν στις 28 Ioυνίου 2020).

Η λιανική τιμή για την αμόλυβδη βενζίνη των 100 οκτανίων έφτασε τα 1,821 ευρώ (από 1,627 στις 28 Ιουνίου 2020), του diesel κίνησης στα 1,37 ευρώ (από 1,146 στις 28 Ιουνίου 2020) και του υγραερίου κίνησης στο 0,822 ευρώ (από 0,719 στις 28 Ιουνίου 2020).

Από τις 1 Ιανουαρίου μέχρι τις 28 Ιουνίου 2021 η μέση τιμή για την αμόλυβδη βενζίνη των 95 οκτανίων αυξήθηκε στην Ελλάδα από τα 1,437 στα 1,649 ευρώ. Για τη μέση τιμή της αμόλυβδης των 95 οκτανίων ελήφθησαν στοιχεία από 4.114 πρατήρια, για το diesel κίνησης από 4.392, για την αμόλυβδη των 100 οκτανίων από 2.511, για το υγραέριο κίνησης από 985 και για την super από 9.

Η μέση τιμή πανελλαδικά σταθμίζεται με βάση τους όγκους πωλήσεων ανά τύπο καυσίμου και ανά νομό. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) ανέρχεται στο 24%. Ο συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) σε βενζίνες και πετρέλαια διαμορφώνεται σε 700 και 410 ευρώ ανά 1.000 λίτρα, αντίστοιχα, από 1ης Ιανουαρίου 2017 (Ν.4389/2016, Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως Α 94). Ο συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο υγραέριο διαμορφώνεται σε 430 ευρώ ανά 1.000 κγρ, από 1ης Ιανουαρίου 2017 (Ν.4389/2016, Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως Α 94).

  • pdfIMERISIO_DELTIO_PANELLINIO_28_06_2021.pdf

ΠΗΓΗ: