Ελλάκτωρ:  Μείωση οικονομικών μεγεθών, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και τα σχέδια για κατασκευές και ενέργεια  

0
Ελλάκτωρ: -Μείωση-οικονομικών-μεγεθών,-αύξηση-μετοχικού-κεφαλαίου-και-τα-σχέδια-για-κατασκευές-και-ενέργεια  

Μειωμένα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κέρδη (EBITDA) στα 30 εκατ. ευρώ, έναντι 81 εκατ. και ενοποιημένα έσοδα στα 892 εκατ., έναντι 1,27 δισ. ευρώ το 2019 εμφάνισε ο όμιλος Ελλάκτωρ κατά τη χρήση του 2020.   

Τα αποτελέσματα  επηρεάστηκαν κυρίως από τις αρνητικές επιδόσεις του κλάδου κατασκευής, την κάμψη των επιδόσεων του κλάδου των Παραχωρήσεων, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 και των μέτρων περιορισμού στις μετακινήσεις και τη σημαντική βελτίωση του κλάδου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Αποβλέποντας στην αναδιάρθρωση του ομίλου, το νέο διοικητικό συμβούλιο έχει προτείνει στους μετόχους της εταιρείας να πραγματοποιηθεί αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 120,5 εκατ. ευρώ.  Από το ποσό αυτό, τα 100 εκατ. θα διοχετευτούν στον κλάδο της Κατασκευής, καλύπτοντας το χρηματοδοτικό κενό του κλάδου, το οποίο προήλθε κυρίως από τις ζημιές του εξωτερικού και πιο συγκεκριμένα από το κλάδο των φωτοβολταϊκών πάρκων. Τα υπόλοιπα 20 εκατ. θα χρησιμοποιηθούν από την Ελλάκτωρ για τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων στον κλάδο των ΑΠΕ.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του ομίλου ο Άρης Ξενόφος, αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και διευθύνων σύμβουλος δήλωσε:

«Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2020 αποτυπώνουν την πραγματική, σημερινή εικόνα του ομίλου Ελλάκτωρ. Μία εικόνα που πιστοποιεί τις δύσκολες, εσωτερικές και εξωτερικές, προκλήσεις που κλήθηκε να αντιμετωπίσει ο όμιλος τον περασμένο χρόνο με ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη να διαμορφώνονται σε χαμηλότερα επίπεδα έναντι του 2019. Η  αρνητική επίπτωση προήλθε κυρίως από τον κλάδο της Κατασκευής λόγω της καθυστέρησης ολοκλήρωσης των έργων, των έκτακτων δαπανών στο πλαίσιο εκτέλεσης του σχεδίου αναδιάρθρωσης του κλάδου και των έκτακτων αρνητικών αποτελεσμάτων από την επανεξέταση των προϋπολογισμών βασικών έργων. Στην θετική πλευρά των επιδόσεων καταγράφεται η σταθερή συνολική συνεισφορά των κλάδων ΑΠΕ, των Παραχωρήσεων, του Περιβάλλοντος και των Ακινήτων, στο διαμορφούμενο EBITDA του Ομίλου, με ποσό που υπερβαίνει σταθερά τα 200 εκατ. ευρώ κατά την διάρκεια των τελευταίων τριών ετών.

Για το 2021 προτεραιότητες της νέας Διοίκησης αποτελούν η αποκατάσταση της σταθερότητας και της ανταγωνιστικότητας του κλάδου της Κατασκευής, η επιτάχυνση και η ενίσχυση του σχεδίου αναδιάρθρωσης του Ομίλου, η βελτίωση της εποπτείας εκτέλεσης των έργων και της διαχείρισης των προμηθειών μέσω ενός κεντρικού σχεδιασμού, η ολοκλήρωση της προτεινόμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και η αποκατάσταση της ρευστότητας στον κλάδο της Κατασκευής.

Με τον τρόπο αυτό ο Όμιλος θα μπορέσει να «απελευθερώσει» τις εσωτερικές του δυνάμεις και να αξιοποιήσει την πολύχρονη γνώση και εμπειρία που διαθέτει, ώστε να διατηρήσει τον κυρίαρχο σημερινό του ρόλο μέσα σε ένα θετικό μακρο-οικονομικό περιβάλλον, το οποίο εκτιμάται ότι θα διαμορφώσουν τα Ευρωπαϊκά  κονδύλια που θα εισρεύσουν σύντομα στην εγχώρια αγορά.

Σε επίπεδο μη χρηματοοικονομικών στοιχείων, υπογραμμίζεται η στρατηγική πλέον επιλογή του Ομίλου να τοποθετήσει στο επίκεντρο της επιχειρησιακής δραστηριότητας την  ουσιαστική προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, τη διασφάλιση της διαφάνειας των δραστηριοτήτων του, μέσω πιστοποιημένων συστημάτων διαχείρισης, και τη δημιουργία ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.

Το συνολικό αυτό στρατηγικό, επιχειρησιακό εγχείρημα για την επόμενη μέρα του Ομίλου χρήζει ενότητας και συσπείρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, προς ένα κοινό όραμα. Χρήζει στήριξης και ψήφιση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου για να περάσουμε όλοι μαζί στην επόμενη μέρα και να βάλουμε και πάλι τον Όμιλο σε μία σταθερή, αναπτυξιακή τροχιά. Είμαι αισιόδοξος ότι το 2021 ο Όμιλος θα «γυρίσει» σελίδα και θα βελτιώσει σημαντικά την αποτελεσματικότητά του διεκδικώντας και πάλι την ηγετική του θέση στην αγορά».  

ΠΗΓΗ: