Εθνική Αρχή Διαφάνειας: Βρήκε έλλειμμα στην Ταμειακή Υπηρεσία του δήμου Γαλατσίου

0
3
Εθνική-Αρχή-Διαφάνειας:-Βρήκε-έλλειμμα-στην-Ταμειακή-Υπηρεσία-του-δήμου-Γαλατσίου

Έλεγχο στην Ταμειακή Υπηρεσία του δήμου Γαλατσίου διεξήγαγε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ), κατόπιν αναφοράς του δημάρχου, Γιώργου Μαρκόπουλου.

Αντικείμενο ήταν η διερεύνηση υπόθεσης που αφορά σε αναντιστοιχίες κινήσεων τραπεζικών λογαριασμών του δήμου προς τους λογαριασμούς των νομικών προσώπων «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης δήμου Γαλατσίου» και «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός δήμου Γαλατσίου-Βασίλης Παπαδιονυσίου», αναλήψεις από τους τραπεζικούς λογαριασμούς που δεν δικαιολογούνται από αντίστοιχες πληρωμές δαπανών του δήμου και έκδοση ταμειακών παραστατικών που δεν αντιστοιχούν σε πραγματικές κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών, με συνέπεια την εμφάνιση σημαντικού ταμειακού ελλείμματος ύψους 255.000 ευρώ.

Το κλιμάκιο της ΕΑΔ που διενήργησε τον έλεγχο στις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών για την περίοδο 01.01.2020 έως 30.06.2020 διαπίστωσε:

  • Έλλειμμα συνολικού ποσού 230.000 ευρώ στα χρηματικά διαθέσιμα του «Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού δήμου Γαλατσίου-Βασίλης Παπαδιονυσίου».
  • Εικονικές προσαυξήσεις, παραποιημένες αναφορές κινήσεων τραπεζικών λογαριασμών και λογιστικούς χειρισμούς που πραγματοποιήθηκαν από υπάλληλο του δήμου Γαλατσίου με στόχο τη συγκάλυψη του εν λόγω ελλείμματος.
  • Έλλειμμα συνολικού ποσού 25.000 ευρώ στα χρηματικά διαθέσιμα του «Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης δήμου Γαλατσίου».

Η έκθεση των ελεγκτών-επιθεωρητών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για την ποινική αξιολόγηση του περιεχομένου της.

Ο δήμαρχος Γαλατσίου, στο πλαίσιο της απόδοσης πειθαρχικών ευθυνών, παρέπεμψε ήδη την υπόθεση στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο. 

Η ΕΑΔ συνεχίζει τον έλεγχο και θα συνταχθεί δεύτερη έκθεση σχετικά με τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών του δήμου και των νομικών προσώπων κατά τη διάρκεια προηγούμενων οικονομικών χρήσεων.

Προτεινόμενα για εσάς

ΠΗΓΗ: