Διαιτητικό της ΕΠΟ: Απέρριψε την προσφυγή του Ολυμπιακού κατά της επικύρωσης του Φιλιππούση ως Εκτελεστικού Γραμματέα

1
Διαιτητικό-της-ΕΠΟ:-Απέρριψε-την-προσφυγή-του-Ολυμπιακού-κατά-της-επικύρωσης-του-Φιλιππούση-ως-Εκτελεστικού-Γραμματέα

Η απόφαση του Διαιτητικού:

Συνεκδικάζει την υπ΄ αριθμ. κατάθ. Ε.Π.Ο. 7119/09.04.2021 προσφυγή των 1) ΟΣΦΠ ΠΑΕ και 2) Δημητρίου Αγραφιώτη, ατομικά, μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο., κατά της Ε.Π.Ο. και την από 19.04.2021 και με αριθμ. κατάθ. Ε.Π.Ο. 8262/19.04.2021 πρόσθετη παρέμβαση του Ιάκωβου Φιλιππούση του Μιχαήλ, Εκτελεστικού Γραμματέα της Ε.Π.Ο., υπέρ της Ε.Π.Ο. και κατά των 1)  ΟΣΦΠ ΠΑΕ και 2) Δημητρίου Αγραφιώτη.

Δέχεται τυπικά και κατ’ ουσίαν την ως άνω πρόσθετη παρέμβαση.

Απορρίπτει την προσφυγή κατά της από 05/04/2021 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο., ως προς την εκλογή Εκτελεστικού Γραμματέα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

ΠΗΓΗ: